Бінарне практичне заняття з дисциплін «Іноземна мова» та «Криміналістика»

Розвиток системи освіти реалізовується через системні знання, що є необхідними для цілісного та креативного мислення майбутніх юристів. Ці знання можна отримати шляхом інтегрованого підходу викладання  навчальних дисциплін гуманітарного спрямування та практичної підготовки. Одним із завдань викладачів ЗВО є активізація пізнавальної діяльності та підвищення мотивації навчальної активності здобувачів і здобувачок вищої освіти. Викладання через проведення бінарних…

У КННІ ДонДУВС відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Кримінальне право»

Розуміючи важливість забезпечення нашої Держави кваліфікованими спеціалістами у сфері правоохоронної діяльності, незважаючи на складні умови, Донецький державний університет внутрішніх справ продовжує освітній процес. Починаючи з 21.03.2022 року, наш університет – єдиний у Криворізькому регіоні заклад вищої освіти, який організував та проводить навчальний процес здобувачів та здобувачок вищої освіти в очній формі навчання. Наразі підійшов час…