Розслідування більшості кримінальних справ, цивільних, господарських та трудових суперечок дуже часто залежить від правильної оцінки збитків під час ДТП, завданої шкоди внаслідок крадіжки тощо. А часто єдиним виходом з тривалих майнових спорів, коли вирішенню підлягають питання щодо вартості нерухомого майна є судова експертиза.

Тому дуже часто звертаються до судових експертів, які проводять такі судові експертизи як автотоварознавча, оціночно-будівельна, оціночно-земельна, транспортно-товарознавча, експертиза військового майна.

Прагнеш отримати якісну юридичну освіту та працювати експертом-оцінювачем? 

Звертайся! Ми допоможемо пройти всі кроки від подання документів до здачі ЗНО за фахом та забезпечимо всією необхідною інформацією!

Експерти оцінювачі визначають

Перед тим, як розглянути питання про навчання на експерта оцінювача, слід розуміти, що саме визначають або чим займаються експерти оцінювачі. Це, зокрема:

  • вартість товарної продукції різних категорій
  • належність товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері
  • ринкову вартість колісних транспортних засобів як на території України так і таких, що ввозяться з-закордону, на територію України з метою подальшого розмитнення
  • визначення вартості їх окремих складових КТЗ
  • визначають розмір матеріальних збитків, заподіяних власнику колісних транспортних засобів, їх складових унаслідок пошкодження останнього
  • визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам

Як стати експертом-оцінювачем

Навчання на експерта оцінювача має певні особливості. Судовим експертом, який проводить експертизи з визначення певної оцінки можна стати, отримавши освітній ступінь не нижче «Магістра» та відповідну освіту (в залежності від виду судової експертизи): юридичну, економічну, технічну, інженерну, автомобільну тощо, скласти іспит та отримати право на проведення судової експертизи.

Донецький державний університет внутрішніх справ (ДонДУВС) здійснює підготовку за спеціальностями, що дозволяють в подальшому працювати експертом-оцінювачем, отримавши відповідні допуски.

Рівень заробітної плати судового експерта, залежить від регіону і відомства, в якому здійснюються експертизи, досвіду роботи, кількості допусків на право проведення експертизи (видів досліджень), класу (від п’ятого до першого, присвоюється залежно від досвіду, наявності наукового ступеня та іншого) судового експерта, наявності наукового ступеня та навантаження (впливає на преміювання).

Кваліфікаційними вимогами для цієї професії є наявність вищої освіти ступінь «Магістр», наявність спеціальних знань, допуск на право проведення судової експертизи окремого виду та придатність за станом здоров’я.