Під час розслідування злочинів дуже часто є потреба отримати відповіді на питання, вирішення яких потребує спеціальних знань у різних галузях науки та техніки. В таких випадках на допомогу слідчому приходить судова експертиза. Проведення судової експертизи здійснюється судовими експертами, зокрема експертами-криміналістами.

До обов’язків судового експерта-криміналіста входить дослідження речових доказів за дорученням слідчого або суду, з метою надання обґрунтованої відповіді на питання.

Прагнеш отримати якісну юридичну освіту та працювати експертом-криміналістом? 

Звертайся! Ми допоможемо пройти всі кроки від подання документів до здачі ЗНО за фахом та забезпечимо всією необхідною інформацією!

Криміналістичні експертизи – як вони є

Криміналістичні експертизи – окрема група судових експертиз, і використовуються під час розслідування злочинів, а саме:

 • дактилоскопічні експертизи (дослідження відбитків пальців рук)
 • трасологічні експертизи (дослідження слідів зламу, слідів інструментів та механізмів, слідів взуття, слідів автомобіля, запираючих пристроїв, пломб, маркувальних позначень тощо)
 • почеркознавчі експертизи (дослідження рукописних записів, встановлення особи автора та його стану під час виконання записів, дослідження підписів)
 • технічні експертизи документів (визначення способу виготовлення документів, дослідження відбитків печаток, елементів захисту бланків, визначення справжності грошей, документів що підтверджують особистість, довіреностей тощо)
 • дослідження зброї (визначення належності до холодної зброї, визначення справності та придатності для здійснення пострілів вогнепальної зброї та бойових припасів, встановлення зброї з якої було здійснено постріли за слідами на кулях та гільзах, вирішення питань щодо обставин вчинення злочину з використанням зброї)

Обов’язки судового експерта-криміналіста

До обов’язків судового експерта-криміналіста входить дослідження речових доказів за дорученням слідчого або суду, з метою надання обґрунтованої відповіді на питання.

Дослідження частіше за все проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (лабораторіях), в яких наявна необхідна спеціальна техніка та обладнання. Результати дослідження судовий експерт оформлює у вигляді документу який має назву «висновок судового експерта».

Таким чином робота експерта-криміналіста включає в себе дослідження речових доказів, аналіз отриманих результатів та оформлення висновку за встановленою формою, а комунікація здійснюється лише з колегами та ініціаторами досліджень. Отже, для людей які прагнуть активних дій та роботи з людьми, це можна віднести до мінусів професії.

Як стати експертом-криміналістом

Навчання на експерта-криміналіста проходить в декілька етапів. Вимогами до експертів-криміналістів є наявність вищої освіти (рівень магістр, спеціаліст), наявність спеціальних знань, допуск на право проведення судової експертизи окремого виду, придатність за станом здоров’я.

Судово-експертні підрозділи є у багатьох міністерствах та відомствах, зокрема в Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві юстиції, Службі безпеки України тощо. Це розширює можливості для працевлаштування та кар’єри.

Рівень заробітної плати, залежить від регіону, відомства, в якому здійснюються експертизи, досвіду роботи, кількості допусків на право проведення експертизи (видів досліджень), класу (від п’ятого до першого, присвоюється залежно від досвіду, наявності наукового ступеня та іншого) судового експерта, наявності наукового ступеня та навантаження (впливає на преміювання).

Кваліфікаційними вимогами для цієї професії є наявність вищої юридичної освіти ступінь «Магістр», наявність спеціальних знань, допуск на право проведення судової експертизи окремого виду та придатність за станом здоров’я.

Процес навчання на експерта-криміналіста

Під час навчання на експерта-криміналіста, студенти та курсанти будуть вивчати такі спеціальні дисципліни як

 • кримінальне право
 • кримінальний процес
 • криміналістика
 • адміністративне право
 • організація діяльності підрозділів Національної поліції України
 • конфліктологія
 • криміналістична тактика
 • криміналістична методика
 • судова експертологія
 • окремі види криміналістичних судових експертиз

Під час навчання студенти та курсанти можуть проходити навчальну та виробничу практику у підрозділах Національної поліції а також у підрозділах Експертної служби МВС України.