п/п

КАФЕДРИ (ПІДРОЗДІЛИ) Назва роботи Державний реєстрацій-ний номер Період

вико-нання

1. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Толерантність як аксіологічна основа професійної культури поліцейського 0120U105524 2020-2024
2. Кафедра іноземних мов Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців правоохоронних органів 0120U105483 2020-2024
3. Кафедра загально-правових дисциплін Теоретичні та практичні проблеми державотворення, реформування права та правоохоронної системи в контексті євро інтеграційного вибору України 0120U105582 2020-2024
4 Факультет № 1 Протидія кримінальним правопорушенням на території проведення ООС (Операції об’єднаних сил) 0120U105580 2020-2024
5 Факультет № 2 Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції 0120U105583 2020-2024
6 факультет № 3 Правове забезпечення розвитку відносин між суб’єктами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування 0120U105598 2020-2024
7 Факультет № 1 КННІ Протидія злочинності у промислових регіонах України 0120U105585 2020-2024
8 Факультет № 2 КННІ Реалізація правоохоронної, соціальної та сервісної функції держави в діяльності підрозділів системи МВС України 0120U105670 2020-2024
9 Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності КННІ Вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції України з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху та інших повноважень у сфері транспортної безпеки 0120U105337 2020-2024
10 Науково-дослідна лабораторія публічної безпеки громад факультету № 2 Правові форми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки і порядку 0120U105512 2020-2024