п/п

КАФЕДРИ (ПІДРОЗДІЛИ) Назва і науковий керівник роботи Державний реєстраційний номер Період

виконання

Додаткова інформація
1.                Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 1 Толерантність як аксіологічна основа професійної культури поліцейського

Науковий керівник: Кононенко Тетяна Володимирівна, д.ф.н., професор

0120U105524 2020-2024  
2.                Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців правоохоронних органів

Науковий керівник: Баланаєва Оксана Василівна, к.філол.н., доцент

0120U105483 2020-2024  
3.                Факультет № 1

спільно з

Факультетом № 3

Протидія кримінальним правопорушенням на території проведення ООС (Операції об’єднаних сил)

 

Науковий керівник: Волобуєва Олена Олексіївна, декан факультету № 1, полковник поліції, к.ю.н., професор

 

0120U105580 2020-2024 Розділ 1: Криміналістичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням на території проведення ООС (кафедра кримінального процесу та криміналістики факультету № 1)
Розділ 2:  Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії кримінальним правопорушенням на території ООС (кафедра кримінального права та кримінології факультету № 1)
Розділ 3: Організаційні, правові та тактичні засади діяльності підрозділів кримінальної поліції, щодо боротьби зі злочинністю на території проведення ООС (кафедра оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3)
4.                Факультет № 2 Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції

 

Науковий керівник: Тулінов Валентин Сергійович, декан факультету № 2, підполковник поліції, к.ю.н., доцент

0120U105583 2020-2024 Розділ 1: Адміністративно-правові засади функціонування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України (кафедра адміністративно-правових дисциплін факультету № 2)
Розділ 2: Організаційно-тактичні засади функціонування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції (кафедра тактико-спеціальної підготовки факультету № 2)
5.                Науково-дослідна лабораторія публічної безпеки громад факультету № 2 Правові форми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки і порядку

Науковий керівник: Захарченко Андрій Миколайович, д.ю.н., доц.

0120U105512 2020-2024  
6.                Факультет № 4 Правове забезпечення розвитку відносин між суб’єктами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування

Науковий керівник: Буга Володимир Васильович, декан факультету № 4, к.ю.н., доцент

0120U105598 2020-2024 Розділ 1: Правове регулювання організаційно-господарських відносин між суб’єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування (кафедра господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 4)
Розділ 2: Правове регулювання цивільних та трудових відносин в умовах розвитку громадянського суспільства (кафедра цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету № 4)
Розділ 3: Публічно – правові засади розвитку відносин органів державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктів громадянського суспільства (кафедра державно-правових дисциплін та публічного управління факультету № 4)
7.                Факультет № 1 КННІ Протидія злочинності у промислових регіонах України

 

Науковий керівник: Лопатін Станіслав Володимирович, декан факультету № 1 КННІ, підполковник поліції, к.ю.н.

 

0120U105585 2020-2024 Розділ 1: Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням органами кримінальної поліції та досудового розслідування (кафедра організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ)
Розділ 2: Особливості забезпечення публічної безпеки і порядку у демографічно-специфічних регіонах (кафедра правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ)
Розділ 3: Пріоритетні напрями удосконалення професійної підготовки поліцейських з урахуванням специфіки регіонів (кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 КННІ)
8.                Кафедра загально-правових дисциплін  факультету № 1 КННІ Теоретичні та практичні проблеми державотворення, реформування права та правоохоронної системи в контексті євро інтеграційного вибору України

Науковий керівник: Зозуля Євген Вікторович, д.ю.н., професор

0120U105582 2020-2024  
9.                Факультет № 2 КННІ Реалізація правоохоронної, соціальної та сервісної функції держави в діяльності підрозділів системи МВС України

 

Науковий керівник: Рекуненко Тетяна Олександрівна, декан факультету № 2 КННІ, кандидат юридичних наук, доцент

 

0120U105670 2020-2024 Розділ 1: Інноваційні механізми підвищення якості адміністративних послуг, що надаються органами та підрозділами системи МВС (кафедра державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ)
Розділ 2: Теоретико-прикладні аспекти протидії тяжким злочинам проти особи підрозділами Національної поліції (кафедра кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ)
Розділ 3: Механізми соціально-правового забезпечення ветеранів і учасників бойових дій органів і підрозділів системи МВС України і членів їх сімей (кафедра цивільного та господарського права факультету № 2 КННІ)
10.             Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності КННІ Вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції України з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху та інших повноважень у сфері транспортної безпеки

Науковий керівник: Червінчук Андрій Васильович, к.ю.н., старший дослідник

0120U105337 2020-2024