Donetsk State University of Internal Affairs

1, Velyka Perspektyvna Street,
Kropyvnytskyi city,
Kirovohradskyi region

Navigation→

InstagramYouTube

 

Kryvyi Rih Educational & Scientific Institute of Donetsk State University of Internal Affairs

92A, Spivdruzhnocti Street,
Kryvyi Rih,
Dnipropetrovskyi region

Navigation→

Donetsk State University of Internal Affairs

1, Velyka Perspektyvna Street,
Kropyvnytskyi city,
Kirovohradskyi region

Navigation→

InstagramYouTube

Kryvyi Rih Educational & Scientific Institute of Donetsk State University of Internal Affairs

92A, Spivdruzhnocti Street,
Kryvyi Rih,
Dnipropetrovskyi region

Navigation→